What does mayaman mean in Filipino?

English Translation
More meanings for mayaman
rich adjective
sagana, masagana, matingkad, mataba, mamahalin
wealthy adjective
yumaman, masalapi, magkasalapi, maging mayamam
affluent adjective
sagana
prosperous adjective
umuunlad, nakabubuti, naunlad, masagana, mapalad
fertile adjective
mayabong, malago, mataba, maaaring magkaanak, palaanak
be rich verb
mayaman
opulent adjective
masagana, mariwasa
copious adjective
likas, sagana, masagana, napakarami
well adverb
mahusay, mabuti, lubos, magaling, buweno
moneyed adjective
masalapi, mapilak, pawang salapi, makuwarta
heeled adjective
mayaman
substantial adjective
matibay, malaki, tunay, mahalaga, sa kalahatan
in the money phrase
mayaman
pregnant adjective
buntis, nagdadalang tao, makahulugan, puno, sagana
well-off adjective
mariwasa, may kaya sa buhay, nakaririwasa, nasa mabuting kalagayan
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020