What does talunin mean in Filipino?

English Translation
More meanings for talunin
defeat verb
matalo, tumalo, ibuwal, dumaig, magpawalang-bisa
conquer verb
lupigin, mapaglabanan, masakop, pagtagumpayan, malupig
overcome verb
pagtagumpayan, magtagumpay, mapaglabanan, madaig, magapi
vanquish verb
matalo, manlupig, maigupo, tumalo, lupigin
leap verb
tumalon, lumukso, lumundag
win verb
manalo, magtagumpay, magwagi, magtamo, kamtan
jump verb
tumalon, lumundag, lumukso, lundagin, sunggaban
trounce verb
mambugbog, gulpihin, manggulpi, gumulpi, mambughog
worst verb
matalo, tumalo
fight down verb
talunin
outdo verb
malampasan, tumalo, lampasan, lumalo, matalo
upset verb
mapataob, bumahala, mabalisa, magbaligtag, pabaligtarin
subdue verb
pasukuin, malupig, supilin, magpasuko, sumupil
get the best of verb
talunin
take verb
kumuha, dalhin, kunin, tanggapin, tumanggap
skip verb
laktawan, lumaktaw, tumalon, lumakdaw, lumukso
lick verb
dilaan, dumila, tumalo, umimid, laklakin
hop verb
lumukso, kumandirit, lundagin, magkandirit, tumalon
lose verb
mawalan, mawala, matalo, maiwala, iwala
floor verb
magsahig, sahigan, mapabagsak, pabagsakin, mapatumba
overpower verb
magapi, gapiin, lupigin, mapipilan, madaig
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020