What does kaagad mean in Filipino?

English Translation
More meanings for kaagad
immediately adverb
agad, kagyat, kasunod, dagli, pagkatapos na pagkatapos
right away adverb
ngayon din, agaran, hindi kawasa, madali
readily adverb
maluwag sa loob, madali, magaan, karaka-raka
instantly adverb
kagyat, pagdaka, kapagdaka, noon din, alipala
punctually adverb
kaagad
rightly adverb
nang makatarungan, nang tama, nang makatwiran, nang ayos, nang wasto
straightway adverb
pagdaka, kapagdaka
forthwith adverb
kagyat, karaka-raka
shortly adverb
mamaya, sandali na lamang, hindi magtatagal, sandali na inmang, sa loob ng madaling panahon
in time adverb
mayamaya, sa madaling panahon, madali, nasa tiyempo
sudden adjective
bigla, biglaan, kagyat, mabilis, hindi inaasahan
thereon adverb
sa ibabaw noon, sa ibabaw niyon, pagdaka, noon din, kapagdaka
thereupon adverb
sa ibabaw nito, pagdaka, sa ibabaw noon, sa ibabaw niyon, dahil doon
therewith adverb
kasabay niyon, pagdaka, pagkatapos na pagkatapos, kalakip niyon, noon din
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Similar Words
ngayon adjective, noun, adverb
now, today, present, yet, currently
deretso adjective, noun, adverb
deretso, directly, straight, direct, right
mabilis adjective, verb, phrase, adverb
fast, quickly, quick, rapidly, rapid
pagdaka adverb
then, straightway, thereon, therewith, thereupon
maagap adjective, adverb
prompt, punctual, promptly, ready, alert
kagyat adjective, adverb
immediately, immediate, outright, forthwith, instantly
madali adjective, noun, adverb
easy, easily, convenient, quickly, simple
lamang adjective, noun, adverb
only, just, simply, merely, alone
ganap adjective, adverb
completely, fully, quite, full, totally
agad adverb
immediately, quickly, at once
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020