What does simula mean in Filipino?

English Translation
More meanings for simula
beginning noun
pasimula, umpisa, pinagmulan, bungad, pinagsimulan
start noun
pagsisimula, umpisa, pasimula, bungad, pagkagulat
first noun
simula
onset noun
sakay, pagsisimula, paglusob, lusob, pagaay
outset noun
pasimula, umpisaa
from preposition
mula, mula sa, sa, ng, galing sa
genesis noun
simula
precursor noun
tagapagpauna, pasimula, pauna
nucleus noun
pinakaubod, ubod, pinakagitnang bahagi, panimula, kabuuran
inception noun
umpisa, pagsisimula, pag-uumpisa
preliminary adjective
panimula, una, pauna, pamauna
origin noun
pinagmulan, pinanggalingan, ninuno, sanhi, dahilan
infancy noun
pagkabata, kamusmusan, kasanggulan, umpisa, pagsisimula
opening noun
pagbubukas, bukas, puwang, pagsisimula, buka
dawn noun
liwayway, madaling araw, pamimitak ng araw, pasimula, bukang-liwayway
prelude noun
pagpapakilala, pasimula, pambungad, umpisa
introduction noun
pagpapakilala, panimula, pambungad, pasimula, unang paggamit
threshold noun
pintuan, pasukan, pinto, bungad, bukana
inauguration noun
inagurasyon, pagtatalaga sa tungkulin, pagpapasinaya, pasinaya, pagsisimula
germ noun
mikrobiyo, mongos, pinanggalingan, paltok, toge
rudiment noun
pasimula, usbong, pangunang simulain
spring noun
tagsibol, bukal, batis, paigkas, pinagmulan
root noun
ugat, dahilan, sanhi, puno, pinanggalingan
institution noun
institusyon, pagtatatag, samahan, pagsisimula, pagkakatatag
commencement noun
pasimula, umpisa, pagtatapos, pagsisimula, pag-uumpisa
set-out noun
simula
send-off noun
simula
coming-in noun
simula
kick-off noun
simula
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Translations for beginning
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020