What does anyo mean in Filipino?

English Translation
More meanings for anyo
form noun
paraan, uri, pormularyo, hugis, klase
appearance noun
hitsura, itsura, paglitaw, paglabas, mukha
look noun
pagtingin, itsura, tingin, sulyap, titig
phase noun
bahagi, antas, pagbabago ng isang bagay, parte, hugis
likeness noun
pagkakahawig, pagiging katulad, hugis, ayos, pagkakawangki
fashion noun
moda, uso, kaugalian, hugis, ayos
shape noun
hugis, kalagayan, hubog, hitsura, korte
figure noun
tayahin, pigura, numero, talinghaga, gampanan ang papel ng
semblance noun
pagkakahawig, wangis, mukha, hugis, pagkakawangis
pose noun
ayos, pustura, tindig, tikas, tayo
aspect noun
ayos, anggulo, asta
structure noun
kaayusan, yari, balangkas, kayarian, estruktura
state noun
estado, kalagayan, katayuan, bansa, pamahalaan
year noun
taon, toon, antas
presence noun
harap, pagharap, kinaroroonan, pagdalo, sa harapan
mien noun
tindig, itsura, tikas
physiognomy noun
tabas ng mukha, mukha, pagmumukha, ayos
air noun
himpapawid
order noun
order, kaayusan, utos, ayos, kautusan
build noun
pangangatawan
manner of acting noun
asta
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020