What does tungkol sa mean in Filipino?

English Translation
More meanings for tungkol sa
about preposition
sa, hinggil sa, sa palibot, sa buong paligid
regarding preposition
hinggil sa, tungod sa, bagay sa
on preposition
sa, nasa, sa ibabaw, nang, sa pamamagitan
concerning preposition
hinggil sa, ukol sa, bagay sa
of preposition
ng, sa, ni, mula sa, na may
with regard to preposition
hinggil sa
with respect to preposition
tungkol sa
as regards preposition
tungkol sa
touching preposition
bagay sa
respecting preposition
tungkol sa
in respect of preposition
tungkol sa
toward preposition
patungo, sa dakong, sa dako, para sa, sa gawi
regard noun
pagtatangi, paggalang, pagpapahalaga, pagtingin, pagkilala
respect noun
paggalang, alang, galang, bagay, pitagan
re preposition
tungkol sa
reference noun
sanggunian, reperensiya, pagtukoy, kaugnayan, kinalaman
in point of preposition
tungkol sa
quoad preposition
tungkol sa
relative adjective
kaugnay, pamanggit, kaukulan, nababagay sa, bagay sa
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
tungkol preposition, verb
about, regard, to
sa adjective, preposition, adverb
in, to, on, with, at
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020