What does pasiglahin mean in Filipino?

English Translation
More meanings for pasiglahin
stimulate verb
magpasigla
energize verb
pasiglahin
revive verb
muling bumuhay, manariwa, buhayin, muling buhayin, bumuhay
encourage verb
himukin, palakasin ang loob, humimok, mapasigla, magpalakas ng loob
enliven verb
pasayahin, magpasaya, magpasigla
warm verb
magpainit, iinit, painitin, uminit, sumigla
invigorate verb
palakasin, makapagpalakas, magpalakas, magpasigla, makapagpasigla
quicken verb
sumigla, madaliin, sumasal, tulinan, dumalas
uplift noun
paunlarin, pagtataas, pagpapaunlad, magpaunlad, pagpapataas
inspire verb
magbigay ng inspirasyon, pumukaw, pukawin, palakasin ang loob, gisingin
liven verb
sumaya, sumigla, magpasaya, pasayahin, magpasigla
reanimate verb
buhayin, magpasigla
tone up verb
magpasigla, magbigay-buhay
vivify verb
magpasigla, magbigay-buhay
wake verb
gisingin, gumising, magising, makagising, maging masigla
refresh verb
palamigan, papanariwain, magpapreskon, magpalamig, papreskuhan
hearten verb
pasayahin, buhayin ang loob, magpasaya, magpasigla
vitalize verb
palakasin, magpalakas, palusugin, magpasigla, magpalusog
elate verb
magpasaya, pasayahin, magalak, magpagalak, magsaya
exhilarate verb
masayahan, magpasaya, pasayahin, magalak, magpasigla
life noun
buhay, pamumuhay, tao, talambuhay, hininga
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Filipino
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020