What does malamang mean in Filipino?

English Translation
More meanings for malamang
likely adverb
marahil, maaari, maaaring totoo, inaasahan, maasahan, animo
probably adverb
marahil, baka
probable noun
maaaring mangyari, malamang mangyari, maaaring tunay, maaaring totoo, maaaring magkatotoo
apt adjective
matalino, bagay, maaari
believable adjective
malamang
ought verb
dapat, nararapat, marapat, nababagay, bagay
perhaps adverb
marahil, siguro, alipala
probability noun
probabilidad, bagay na maaaring mangyari, pagkakataon, marahil, maaari
likelihood noun
probabilidad
liable adjective
may pananagutan, nananagot, nanganganib, maaari, may panganib
belike adverb
malamang
prospective adjective
inaasahan, nalalapit, umaasa, malapit, may pag-asa
presumable adjective
inaakala, ipinalalagay, sinasapantaha, inaasahan
easily adverb
madali, walang hirap, maluwag, tiyak, maaari
ready adjective
nakahanda, nahahanda, malapit, maagap, laan
by all odds adverb
malamang
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
malamang na hindi totoo adjective
it's probably not true, improbable
walang malamang gawin phrase
nothing to do, at a loss
malamang na hindi adjective
probably not, unlikely, last
malamang mangyari adjective
likely to happen, probable
malamang mabago adjective
likely to be changed, unsteady
malamang lubos adjective
most likely, pat
malamang ganap adjective
most likely, pat
malamang na adjective
likely, potential
See Also in English
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020