What does hindi sinasadya mean in Filipino?

English Translation
More meanings for hindi sinasadya
incidentally adverb
hindi sinasadya
unintentional adjective
hindi kinukusa, hindi tinitikis
involuntary adjective
natural, laban sa loob, nang hindi kinukusa, hindi kusa, sinasadya o tinitikis
coincidental adjective
hindi sinasadya
inadvertent adjective
pabaya, walang asikaso, mapagpabaya, hindi maatensyon o mapaglimi
incidental adjective
kaugnay, kataon, nauugnay
unconscious adjective
walang malay, hindi namamalayan, walang kamalayan, walang pakiramdam, hindi sinadya
accidental adjective
aksidental
chance adjective
nagkataon, hindi inaasahan
fortuitous adjective
nagkataon
casual adjective
nagkataon, hindi inaasahan, hindi pirmihan
by chance adverb
nagkataon, sa isang pagkakataon
unwitting adjective
walang malay, nang walang malay, walang kamalayan, hindi tinitikis
aleatory adjective
hindi sinasadya
undesigned adjective
hindi sinasadya
unwilled adjective
hindi sinasadya
unmeant adjective
hindi sinasadya
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Filipino
Advertisement
Advertisement
Nearby Translations
Advertisement
Translate from Filipino
go
Sponsored Content
Advertisement
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2020