What does nagovještaj mean in Croatian?

English Translation
More meanings for nagovještaj
hint noun
savjet, mig, aluzija
inkling noun
nagovještavanje, mig, naziranje, nagovještenje
indication noun
indikacija, naznaka, pokazivanje
insinuation noun
insinuacija, mig, uvlačenje, nagovještenje, nagovještavanje
intimation noun
nagovještavanje, nagovještenje, objava
announcement noun
objava, oglas, najavljivanje, oglašavanje, oglašenje
reference noun
upućivanje, preporuka, napomena, fusnota, davalac obavještenja
allusion noun
aluzija, ciljanje, nagovještavanje, nagovještenje
touch noun
dodir, kontakt, sposobnost, veza, napad
tip noun
savjet, vrh, napojnica, šiljak, nagib
innuendo noun
nagovještaj
telltale noun
potkazivač, znak
pointer noun
pokazivač, nišandžija, poenter, savjet, prepeličar
prognostic adjective
prognostički
diagnostic adjective
dijagnostički
half word noun
poluriječ
mention noun
pomen, pominjanje
Find more words!
Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search
Use * for blank spaces Advanced Search
Advanced Word Finder
See Also in Croatian
Similar Words
Nearby Translations
Translate from Croatian
go
Word Tools Finders & Helpers Other Languages More Synonyms
Copyright WordHippo © 2019